Оберіть свою мову

SSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 6, 2019
С. 46-55, бібліогр. 30, англ.
УДК: 579.663
https://doi.org/10.15407/biotech12.06.046

ПІСЛЯВРОЖАЙНА ОБРОБКА ОВОЧІВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТАМИ Nocardia vaccinii ІMВ B-7405, Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 ТА Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Т.П. Пирог, Б.С. Гейченко, А.О. Зварич

Національний університет харчових технологій, Київ

Мета роботи – дослідити можливість використання супернатантів Nocardia vaccinii ІMВ B-7405, Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017  з різною концентрацією поверхнево-активних речовин  (ПАР)  для післяврожайної обробки овочів. N. vaccinii ІMВ B-7405, А. calcoaceticus ІМВ В-7241 та R. erythropolis ІМВ Ас-5017 вирощували на відпрацьованій соняшниковій олії та етанолі. Для обробки овочів використовували супернатанти культуральної рідини  з концентрацією ПАР 0,01?0,5 г/л. Концентрацію ПАР визначали ваговим методом після екстракції сумішшю Фолча. Загальну чисельність гетеротрофних бактерій і грибів на поверхні овочів  визначали за методом Коха на м’ясо-пептонному агарі та  сусло-агарі відповідно. Показано, що обробка броколі, брюсельської капусти, солодкого перцю і томатів супернатантами N. vaccinii ІMВ B-7405, А. calcoaceticus ІМВ В-7241 та R. erythropolis ІМВ Ас-5017 супроводжувалася зниженням чисельності бактерій і грибів  на їх поверхні у 617 і 850 разів відповідно порівняно з кількістю на поверхні митих водою овочів.  Встановлено можливість двократного використання одного й того самого супернатанту для миття різних партій овочів. Необроблені та миті водою овочі швидше піддавалися гниттю порівняно з обробленими ПАР-вмісними супернатантами. Екзометаболіти N. vaccinii ІMВ B-7405,  R. erythropolis IMB Ac-5017 і A. calcoaceticus IMВ B-7241, використовувані для обробки  овочів з метою подовження терміну їх зберігання, порівняно з відомими мікробними поверхнево-активними речовинами мають такі  переваги: виявляють високу антимікробну активність за нижчих у кілька разів концентрацій ПАР  і у вигляді супернатанту, що дає змогу виключити з технологічного процесу високовартысну стадію виділення  та  очищення цільового продукту. Крім того, ПАР-вмісні супернатанти характеризуються високою ефективністю у  разі їх повторного використання.

Ключові слова: зберігання овочів, мікробне  псування, поверхнево-активні речовини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008