Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

  

"Biotechnologia Acta" Т. 12, № 5, 2019
С. 79-84, бібл. 20, англ.
УДК: 628.3
https://doi.org/10.15407/biotech12.05.079

ВИКОРИСТАННЯ Lemna minor ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ ВІД БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 Л. А., Саблій, М. С., Коренчук, М. Ю.Козар

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою роботи було встановити можливість використання Lemna minor для підвищення ефективності очищення стічних вод від сполук азоту та фосфору.

Ряску Lemna minor за рахунок своєї стійкості часто використовують для ремедіації стічних вод. Вона здатна до засвоєння та трансформації різних сполук, сприяє осадженню завислих (взвешенных) речовин, насичує воду киснем, інтенсифікує процеси очищення. З огляду на швидкі темпи росту ряска поглинає велику кількість забруднювальних речовин, очищуючи від них воду. Однак немає достатньої кількості даних та інформації стосовно ефективності вилучення ряскою Lemna minor сполук азоту та фосфору зі стічних вод. Саме тому в роботі було визначено напрям досліджень щодо встановлення ефективності очищення стічних вод від біогенних сполук азоту та фосфору вищими водними рослинами Lemna minor.

Встановлено необхідні умови  культивування вищих водних рослин Lemna minor в осінньо-зимовий період; досліджено ефективність використання ряски різної маси для очищення стічних вод від біогенних сполук азоту та фосфору, застосування ряски разом з іншими вищими водними рослинами для очищення стічних вод від біогенних сполук азоту та фосфору.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, фосфати, нітрати, Lemna minor.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019