Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

  

Biotechnologia Acta" Т. 12, № 5, 2019
С. 29-41, бібл. 81, англ.
УДК: 579.222
https://doi.org/10.15407/biotech12.05.029

МЕТАБОЛІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ СОЛВЕНТОГЕННИХ КЛОСТРИДІЙ

О. О. Тігунова, Н. Є.Бейко, Г. С. Андріяш, С. М.Шульга

ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Київ

Наведено дані літератури щодо організації геному, участі генів у продукуванні та регуляції синтезу розчинників і метаболічної інженерії солвентогенних клостридій. Проаналізовано перехід від фази утворення кислот до фази утворення спиртів та зв'язок останньої зі спорогенезом. Визначено основні ключові гени, які впливають на їх перебіг. Показано можливість удосконалення штамів шляхом генетичних маніпуляцій (інактивації генів, уведення генів інших мікроорганізмів тощо). Встановлено вплив інактивування генів на продукцію розчинників. Аналіз методів підвищення накопичення бутанолу засвідчило необхідність створення ефективних рекомбінантних штамів-продуцентів для надсинтезу бутанолу в разі використання відновлювальної сировини.

Ключові слова: бутанол, штами-продуценти, Clostridia, солвентогенез.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019