Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 5 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005 
С. 5-25, бібліогр. 168, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОПУЛЯЦІЙ ТА МІГРАЦІЙ КОМАХ

 О. М. Ключко1, З. Ф. Ключко2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ
2Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ

Метою роботи було проаналізувати наявні інформаційні системи (ІС) біологічних об’єктів та запропонувати методи розроблення такої ІС для комах на прикладі Noctuidae (Lepidoptera). Проведено детальний аналіз технічної інформації щодо мережевих систем з розподіленими базами даних, доступу комп'ютерних систем до загальних даних в електронних ІС та організації біомедичних баз даних в Інтернеті. Обговорено особливості створення прототипів ІС для екологічного моніторингу фауни, зокрема зміни чисельності популяцій метеликів на всій території Франції (в т.ч. у західних та південних департаментах), совок Noctuidae (Lepidoptera) у степовій зоні України («Стрільцівський степ»), а також подібної ІС для всієї території України.

Одержані результати можуть бути використані для розроблення електронних ІС для інших біологічних організмів.

Ключові слова: електронні інформаційні системи, біоінформатика, комахи Noctuidae (Lepidoptera).

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018