Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

3 2018 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.069
С. 69-77, библ. 13 , англ.
УДК:  582.284:543.061

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТРАКТІВ ГРИБІВ РІЗНИХ ВИДІВ РОДУ GANODERMA: АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТА ХРОМАТОГРАМИ

В. Ракс 1, 2, M. Озтурк 2, O. А. Васильченко 3, M. Ракс 4

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2 Mугла Сітки Кокман університет, Tуреччина
3 Національний авіаційний університет, Kиїв, Україна
4 Національний університет харчових технологій, Kиїв, Україна

Метою роботи було виділення біологічно активних сполук із плодових тіл грибів Ganoderma lucidum, Ganoderma adspersum і Ganoderma applanatum та оцінювання їхньої антиоксидантної активності. Для виділення використовували різні методи приготування зразків: твердо-рідинну, ультразвукову екстракцію, екстракцію в апараті Сокслета. Антиоксидантні властивості визначали спектрофотометрично, вимірюючи активність вільних радикалів. З метою отримання хроматограм виділених екстрактів застосовували  високоефективну рідинну хроматографію. В результаті аналізу метанольних екстрактів β-каротин-лінолевої кислоти виявлено високу антиоксидантну активність: оптимальні значення концентрації напівмаксимального інгібування IC50 для G. applanatum і G. adspersum становили 8,25 ± 0,88 мкг/мл та 1,70 ± 1,13 мкг/мл відповідно. Однак екстракти петролейного ефіру і хлороформу G. lucidum мали вищу антиоксидантну активність: IC50 – близько 33,66 ± 3,69 мкг/мл. Отримано хроматограми сухих компонентів ацетонових і метанольних екстрактів G. lucidum. Основним результатом застосування таких хроматограм є можливість порівняння активних компонентів різних видів грибів без використання дорогих стандартів.

Ключевые слова: гриби видів Ganoderma, антиоксидантна активність, високоефективна рідинна хроматографія.

Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2018