Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

1 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.076
С. 76-81, бібліогр. 25, англ.
УДК: 576.3+612.014.2/3

ОТРИМАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ІЗ МІНІМАЛЬНОЇ БІОПСІЇ ЕНДОМЕТРІЮ ЛЮДИНИ

О. В. Злацька1,2, А. Є. Родніченко1,2, О. С. Губар2,3, Д. О. Зубов 1,2,  Р. Г. Васильєв1,2, С.М. Новікова1

1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ
2Біотехнологічна лабораторія «ilaya Regeneration» медичної компанії ilaya, Київ
3Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Метою роботи було отримання культури клітин із мінімальної біопсії ендометрію людини та перевірка їх на відповідність критеріям мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин. Показано, що клітини у культурі адгезують до пластику та мають характерну фібробластоподібну морфологію, експресують CD73+CD90+CD105+, та є негативними за гемопоетичними маркерами (CD34-CD45-HLA-DR-), відмічено їх здатність до спрямованного адипо-, остео- та хондрогенного диференціювання. За  цими критеріями  популяцію клітин,  отриманих із мінімальної біопсії ендометрію,  можна віднести до мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин.

Ключові слова: ендометрій людини, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017