Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.005
С. 5-17, бібл. 98, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСИНГУ ЗОБРАЖЕНЬ МОЗКУ

О. М. Ключко

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи був аналіз сучасних методів процесингу біологічних зображень перед їх включенням у бази даних для біотехнології. Бази даних надалі було інкорпоровано в інформаційні комп’ютерні веб-базовані цифрові системи. Приклади таких інформаційних систем було наведено в роботі для двох рівнів організації біологічного матеріалу; описано збереження даних у базах даних гістологічного аналізу та цілісного мозку. Розглянуто методи оброблення зображень для електронного атласу мозку. Показано, що під час оброблення гістологічних зображень можуть бути виявлені ознаки патології. Окремі методи медичної діагностики (для певних патологій мозку тощо), а також деякі біотехнологічні методи базуються на таких ефектах. Запропоновано алгоритми оброблення зображень. Зроблено детальний опис електронного атласу мозку, що є зручним для спеціалістів у різних галузях. Також описано методи створення електронного атласу мозку, «композиційну» схему для великих деформацій, а також деякі методи математичної обробки зображень.

Ключові слова: математичні методи, зображення, методи оброблення зображень, інформаційні та комп’ютерні технології, програмне забезпечення, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017