Оберіть свою мову

ISSN 410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (on-line)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.063
С. 63-71, бібл. 21, англ.
УДК: 620.3+646.655:581.1

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ
ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ І ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК  У ПРОРОСТКАХ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (Pinus sylvestris L.)

А. П. Пінчук1, А. Ф. Ліханов2, Л. П. Бабенко3, М. В. Кривцова3,О. А. Демченко3, О. Б. Щербаков3, Л. М. Лазаренко3, М. Я. Співак3

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
2Інститут еволіційної екології НАН України, Київ
3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження впливу наночастинок діоксиду церію на проростання насіння з подальшими фізіологічними змінами в накопиченні пластидних пігментів та фенольних сполук у тканинах проростків сосни звичайної (Pinus sylvestris). Встановлено, що короткочасне замочування насіння сосни у розчинах наночастинок діоксиду церію (2–4 нм) збільшувало його схожість та енергію проростання в 1,3 раза. У проростках, що отримали з шестимісячного насіння, через 14 діб після їх оброблення спостерігалося зниження вмісту хлорофілу b, фенолів та фенілаланіну. Одночасно збільшувалася концентрація каротиноїдів і флавоноїдів. Це вказує на загальне зниження активності фенілпропаноїдного синтезу. На цій підставі зроблено припущення, що наночастинки діоксиду церію, які входять у клітини насіння сосни звичайної, у подальшому беруть участь у регуляції процесів синтезу фенолів і терпеноїдів у проростках, що відповідно впливає на інтенсивність їхнього росту та розвитку.

Ключові слова: сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), наночастинки діоксиду церію, проростання насіння, феноли флавоноїди, каротиноїди.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017