Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 1, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.01.061
С. 61-67, бібліогр. 17, англ.
УДК: 577.112:616.128

 1 2017

ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ PT(ІІ) І PD(II), АНАЛОГІВ ЦИСПЛАТИНУ НА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СФЕРОЇДІВ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

А. А. Білюк 1, О. В. Сторожук 1, О. В. Колотій 1, Г. Г. Репіч 2, С. І. Орисик 2 Л. В. Гарманчук 1

1 Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити зміни показників сфероїдного росту, адгезивних властивостей та гамма-глутамінтранспептидазної активності на модельній системі багатоклітинних мікросфероїдів аденокарциноми молочної залози MCF-7 під впливом координаційних π-комплексів Pt(ІІ) і Pd(ІІ) з аліл-тіосечовиною. Порівняно із цисплатином досліджувані сполуки знижували активність гамма-глутамінтранспептидази, підвищували адгезивні властивості та пригнічували ріст багатоклітинних сфероїдів на модельній системі солідної пухлини, що свідчить про доцільність подальших їх досліджень в якості потенційних аналогів протипухлинних препаратів, що не викликають резистентності та знижують рівень метастазування за раку молочної залози.

Ключові слова: ?-комплекси Pt(ІІ) і Pd(ІІ), гамма-глутамінтранспептидаза, адгезивні властивості, багатоклітинні пухлинні сфероїди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016