Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 1, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.01.043
С. 41-52, бібліогр. 16, англ.
УДК: 612.397:661.725.4

 1 2017

ВМІСТ НЕЙТРАЛЬНИХ І ПОЛЯРНИХ ЛІПІДІВ В КЛІТИНАХ КЛОСТРИДІЙ ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ У ПРИСУТНОСТІ БУТАНОЛУ

С. І. Войчук

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було оцінити зміни у складі нейтральних і полярних ліпідів у клітинах клостридій за культивування у присутності бутанолу. Дослідження проведено на чотирьох природних ізолятах клостридій методом проточної цитофлуориметрії. За оптимальних умов культивування у клітинах бактерій полярні ліпіди превалювали над нейтральними; вміст нейтральних ліпідів збільшувався вдвічі у спорах цих мікроорганізмів і одночасно знижувався вміст полярних. Штами №1 і №2 були здатні рости за 1% бутанолу в середовищі, а штам №4 – 1,5%. За культивування за різних концентрацій бутанолу досліджені штами бактерій не відрізнялись за такими цитоморфологічними ознаками як гранулярність і розмір клітин. Таким чином, вміст полярних і нейтральних ліпідів змінювався залежно від вмісту бутанолу у середовищі, однак цей ефект мав штамоспецифічний характер і не виявляв зв’язку зі стійкістю цих бактерій до бутанолу. Використання відпрацьованої біомаси бактерій як джерела ліпідів для виробництва біопалива вимагає подальшої оптимізації процесу для збільшення вмісту фракції нейтральних ліпідів у клітинах бактерій.

Ключові слова: Clostridium, полярні і нейтральні ліпіди, бутанол, проточна цитофлуориметрія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016