Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.009
С. 9-15, бібліогр. 27, англ.
УДК: 577.112:616

НАДЕКСПРЕСІЯ ДОМІНАНТ-НЕГАТИВНОЇ ФОРМИ ЕНЗИМУ IRE1 У СУБЛІНІЇ КЛІТИН H1299-shE6AP ПОСИЛЮЄ ТРАНСКРИПЦІЮ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕЛЕМЕНТУ ТЕПЛОВОГО ШОКУ

Д. О. Цимбал, О. Г. Мінченко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження функції IRE1-залежної гілки сигнального шляху стресу ендоплазматичного ретикулуму в різних пухлинних клітинах. Для цього було створено кДНК-конструкції для експресії домінант-негативної форми ензиму IRE1 – dnIRE1 та цитозольного домену IRE1, злитих на С-кінці із c-Myc епітопом та 6xHis. Цими конструкціями було трансфіковано клітини недрібноклітинної карциноми легень сублінії H1299-shE6AP і за допомогою анти-с-Myc антитіл показано ефективну дозозалежну експресію протеїнів домінант-негативної форми та цитозольного домену IRE1. Для дослідження опосередкованої IRE1-транскрипції, залежної від елементу теплового шоку, клітини були повторно трансфіковані люциферазним репортером, який включав елемент теплового шоку. Встановлено, що надекспресія dnIRE1 у клітинах сублінії H1299-shE6AP призводить до вираженого індукування транскрипції, залежної від елементу теплового шоку. Це може свідчити про посилення експресії генів теплового шоку, які відіграють важливу роль в адаптації цих клітин до пригнічення активності нативного IRE1, ключового сенсорно-сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму, що знижує здатність пухлинних клітин до проліферації та модифікує експресію численних генів, включаючи велику кількість транскрипційних факторів.

Ключові слова: стрес ендоплазматичного ретикулуму, ензим IRE1, експресія рекомбінантних протеїнів, елемент теплового шоку, метод люциферазного репортера.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008