Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.023
С. 23-31, бібліогр. 17, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНЫХ РЕЧОВИН ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА СУМІШІ ГЛЮКОЗИ ТА ГЛИЦЕРОЛУ

Т. П. Пирог 1,2, Т. А. Шевчук 1, К. А. Берегова 2, Н. В. Кудря 2

1 Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Національний університет харчових технологій, Київ

Метою роботи було визначення оптимального молярного співвідношення глюкози та гліцеролу для інтенсифікації синтезу поверхнево-активных речовин N.vaccinii ІМВ В-7405 на суміші енергетично нерівноцінних субстратів (глюкози і гліцеролу).

На основі теоретичних розрахунків енергетичних потреб синтезу поверхнево-активных трегалозомономіколатів та біомаси на енергетично дефіцитному субстраті (гліцерол) встановлено концентрацію енергетично надлишкової глюкози, що дає змогу підвищити ефективність конверсії вуглецю використовуваних субстратів у поверхнево-активні речовини. За молярного співвідношення концентрацій глюкози та гліцеролу 1,0:2,5 кількість синтезованих позаклітинних поверхнево-активних речовин була у 2,0–2,3 раза більша, ніж на відповідних моносубстратах.

Підвищення концентрації поверхнево-активних речовин на змішаному субстраті зумовлено збільшенням синтезу поверхнево-активних трегалозоміколатів, про що свідчило зростання в 1,2–5,7 раза активності ензимів їх біосинтезу (трегалозофосфатсинтази, фосфоенолпіруваткарбоксикінази, фосфоенолпіруватсинтетази) порівняно з культивуванням на моносубстратах глюкозі та гліцеролі. Отримані результати свідчать про доцільність використання суміші енергетично нерівноцінних ростових субстратів для підвищення синтезу вторинних метаболітів, а також про те, що високої ефективності таких змішаних субстратів може бути досягнено як за правильного вибору субстратів, так і коректного визначення молярного співвідношення їх концентрацій.

Ключові слова: Nocardia vacсinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, енергетично нерівноцінні субстрати.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008