Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.071
С. 71-81, бібліогр. 63, англ.
УДК: [546.26-03]-042.4:[602+604]

ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ БІОМОЛЕКУЛ РІЗНОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ У ВОДІ

Бурлака О. М.1, Пірко Я. В.1, Коломис О. Ф.2, Смертенко П. С.2,
Глазунова В. О.3, Константинова Т. Є.3, Ємець А. І.1, Блюм Я. Б.1

1Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, Київ
2Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ
3Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, Київ

Метою роботи був підбір найбільш ефективних методів функціоналізації вуглецевих нанотрубок та порівняння здатності низки молекул біологічного походження (плазмідна ДНК, АТФ, дезоксірибонуклеозидтрифосфати, бичачий сироватковий альбумін, компоненти екстракту склоподібного тіла і гумат натрію) нековалентно взаємодіяти з вуглецевими нанотрубками та опосередковувати їх диспергування у водному середовищі. Властивості отриманих кон’югатів вуглецевих нанотрубок з біомолекулами було охарактеризовано за допомогою спектроскопії ультрафіолетового, видимого та ближнього інфрачервоного діапазону, Раманівської спектроскопії, трансмісійної електронної та атомно-силової мікроскопії. Показано формування стабільних водних полідисперсних колоїдних систем одношарових та багатошарових вуглецевих нанотрубок, нековалентно функціоналізованих за допомогою біомолекул різної природи. Продемонстровано утворення на поверхні вуглецевих нанотрубок протяжного функціоналізувального покриття з біомолекул. Встановлено зміни морфології та структури вуглецевих нанотрубок, спричинені їхньою функціоналізацією, зокрема такі, як вкорочення і поява дефектів sp2-гібридизованої поверхні. У результаті проведеного дослідження відібрано молекули біологічного походження, придатні для нековалентної функціоналізації вуглецевих нанотрубок й охарактеризовано властивості утворених комплексів.

Ключові слова: одношарові та багатошарові вуглецеві нанотрубки, нековалентна функціоналізація, молекули біологічного походження.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015

{