Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія))

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.078
С. 78-88, библ. 88, англ.
УДК: 612.015:616.153.96:616.894

ВЛИЯНИЕ КУРКУМИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ И
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ПРИ
ИНТРАГИППОКАМПАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ β-АМИЛОИДНОГО ПЕПТИДА

 Соколик В. В.1, Шульга С. М.2

1ГУ «Институт  еврологи, психиатрии и наркологии НАМН Украины», Харьков
2ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины», Киев

Мета дослідження — вивчення впливу куркуміну на вміст цитокінів і ангіотензинперетворювальну активність за умов інтрагіпокампального введення щурам β-амілоїдного пептиду. У тварин з експериментальною моделлю хвороби Альцгеймера застосовували назальну терапію водним розчином куркуміну. Реєстрували концентрацію цитокінів (інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-10, фактора некрозу пухлин-α) і ангіо-тензинперетворювальну активність у відділах головного мозку (лобно-фронтальна кора і гіпокамп) та сироватці крові, а також показники умовно-рефлекторної реакції уникнення. За дії куркуміну встановлено зниження вмісту цитокінів на інтрагіпокампальне введення β-амілоїдного пептиду 42_Human і пригнічення ангіотензинперетворювальної активності в головному мозку, але не в сироватці крові. У результаті куркумінової терапії відзначено поліпшення когнітивних показників у щурів із хворобою Альцгеймера. Назальна терапія водним розчином куркуміну справляє антизапальний ефект у цільових відділах головного мозку (лобно-фронтальна кора і гіпокамп) та пригнічує ангіотензинперетворювальну активність.

Ключові слова: куркумін, β-амілоїдний пептид, цитокіни, ангіотензинперетворювальний ензим, хвороба Альцгеймера.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015