Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
С. 46-53, Бібліогр. 11, укр.
УДК:  577(112+25+354.9)+57(085.2+086.2)
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.046

ОДЕРЖАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ПОХІДНИХ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА СЕКРЕТОРНОЇ ФОРМИ HB-EGF ЛЮДИНИ

Н. В. Короткевич, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Гепаринзв’язувальний фактор росту, подібний до епідермального ростового фактора – HB-EGF (Heparin-Binding Epidermal growth factor-like Growth Factor), належить до родини епідермальних ростових факторів і синтезується у вигляді мембранно-заякореного попередника pro-HB-EGF. Зв’язування секреторної форми фактора sHB-EGF (soluble HB-EGF) з рецепторами EGFR і HER-4 приводить до утворення відповідних лігандрецепторних комплексів та активації сигнальних шляхів, які відіграють важливу роль у регулюванні проліферації, диференціації та міграції клітин.

Метою роботи було одержання рекомбінантних флуоресцентних похідних на основі повнорозмірної форми sHB-EGF людини (mCherry-sHB-EGF) та вкороченої форми sHB-EGF?84-106 (mCherry-sHB-EGF?84-106), яка б не містила гепаринзв’язувальної ділянки.

Показано здатність обох флуоресцентних похідних специфічно зв’язуватись із EGFR-рецептором клітин та рецепторопосередковано інтерналізуватися всередину клітини, а також посилювати проліферацію клітин миші лінії 3Т3. При цьому відсутність гепаринзв’язувальної ділянки в структурі mCherry-sHB-EGF?84-106 суттєво не впливала на його здатність зв’язуватись із рецептором, проте знижувала його мітогенну активність майже у два рази. Одержані флуоресцентні похідні sHB-EGF можуть бути зручним інструментом для дослідження молекулярних механізмів реалізації біологічної активності sHB-EGF та ролі гепаринзв’язувальної активності у процесах взаємодії sHB-EGF з рецептором і подальшого внутрішньоклітинного транспортування лігандрецепторного комплексу.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний EGF-подібний фактор росту (HB-EGF), рецептор епідермального фактора росту.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014