Оберіть свою мову

doiISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.079
С. 79-86, Бібліогр.27, укр.
УДК: 543.554.2:577.152.3:547.495.9

БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ КРЕАТИНІНДЕІМІНАЗИ ТА pН-ЧУТЛИВОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ КРЕАТИНІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ

С. В. Марченко1, О. А. Зінченко1, Л. С. Поляков2, А. М. Герешко3, С. В. Дзядевич1, О. П. Солдаткін1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2Навчально-науковий центр «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка, Україна
3Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Креатинін — один із найважливіших аналітів у сучасному клінічному аналізі. Визначення цього метаболіту в різних фізіологічних рідинах організму є суттєвим для оцінювання ниркової, м’язової та тиреоїдної дисфункції. Креатинін є загальноприйнятним діагностичним показником функції нирок, рівень якого слід контролювати під час процедури гемодіалізу. Експерименти було проведено з використанням потенціометричного методу вимірювань. Біочутливий елемент для визначення креатиніну було створено на основі високоселективного ензиму креатиніндеімінази. Іммобілізацію ензиму на поверхню рН-чутливого польового транзистора здійснювали за допомогою фотополімеру. У результаті експериментальних досліджень було створено біоселективний елемент біосенсора на основі креатиніндеімінази. Оптимізовано основні аналітичні характеристики розробленого біосенсора, визначено оптимальні умови для досліджень з реальними зразками. Показано, що біосенсор на основі креатиніндеімінази є стабільним, його відгуки відтворювані, а діапазон лінійності — 0–2 мМ з мінімальною межею визначення 0,02 мМ. Проведено кількісне оцінювання вмісту креатиніну в сироватці крові та порівняльний аналіз даних біосенсорного визначення з контрольним методом (показано високу кореляцію — R = 0,96). Розроблений потенціометричний біосенсор на основі рН-чутливого польового транзистора та іммобілізованої креатиніндеімінази, перевагою якого є висока чутливість та селективність, можна застосовувати для кількісного визначення вмісту креатиніну в сироватці крові хворих на ниркову недостатність, а також для контролю ефективності процедури гемодіалізу.

Ключові слова: креатинін, ниркова недостатність, біосенсор, креатиніндеіміназа, рН-чутливий польовий транзистор.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013