Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.105
С. 105-117, Бібліогр. 60, англ.
УДК: 575.113+577.214+612.321

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ РАКУ: ВНЕСОК OMIC-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІАГНОСТИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ

С. Сушельницький

Кафедра онкології-патології Каролінського інституту, Стокгольм, Швеція

Рак — хвороба, яка є показовою ілюстрацією успіхів, невдач і перспектив сучасних біомедичних досліджень. Розвиток відповідних технологій став вирішальним чинником поліпшення якості лікування раку. Впровадження в клінічну практику досягнень технологій геноміки, РНК-профілювання та протеоміки забезпечило основу для розроблення нових діагностичних засобів, лікарських препаратів і методів лікування. У статті обговорено внесок OMIC-технологій у персоналізацію діагностики та лікування цього захворювання. Акцент зроблено на технологіях, які показали можливість відповідного доставлення діагнос тичних засобів, що може бути вико ристано в клініці для простих діагностичних тестів. Як ілюстрацію наведено три клінічних випадки з використанням доступних на сьогодні методів персоналізованої діагностики раку.

Ключові слова: персоналізоване лікування раку, діагностика, геноміка, транскриптоміка, протеоміка, метаболоміка.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013