Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.03.116
С. 116-120, бібл. 19, укр.
УДК: 577.152.321

ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ МОНО- ТА ДИКАРІОТИЧНИХ КУЛЬТУР Stereum hirsutum (Wild.) Gray (Basidiomycetes) ВІД СУБСТРАТУ

С. М. Бойко, М. Є. Рязанова

Донецький національний університет, Україна

Досліджено активність целюлозолітичних ензимів культур Stereum hirsutum (Wild.) Gray, різних за ядерним статусом, залежно від субстрату. Найпродуктивнішими за синтезом ендоглюконаз були монокаріотичні культури Sh1-4 та Sh7-2. Встановлено, що живильне середовище зі вмістом фільтрувального паперу є оптимальним для синтезу целюлаз (культура Sh1-4, максимум целюлозолітичної активності — 319 μМ/мг, культура Sh7-2 — 101 μМ/мг). За культивування на тирсі деревини максимум целюлозолітичної активності у культури Sh1-4 спостерігали на 10-ту добу — 142 μМ/мг (тирса дуба), у культури Sh7-2 — на 20-ту добу — 34 μМ/мг (тирса ясеня). Дослідження якісного складу целюлозолітичних ензимів дало змогу встановити наявність чотирьох екзоензимів Сх-комплексу з відносною електрофоретичною рухливістю 0,22; 0,24; 0,47; 0,74. Ензим з відносною електрофоретичною рухливістю 0,47 відзначається високою концентрацією та активністю.

Ключові слова: целюлозолітичні ензими, Stereum hirsutum, монокаріотичні культури, електрофорез протеїнів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013