Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 2, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.02.068
С. 68-73, бібл. 7, рос.
УДК: 579.841.11 : 577.114.083 : 578.865.1

ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens

О. А. Кіпріанова1, Л. Д. Варбанець1, В. В. Шепелевич2, С. І. Войчук1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зі штамів Pseudomonas chlororaphis subsp.aureofaciens УКМ В-111 і В-306 — компонентів інсектофунгіцидного біопрепарату гаупсин — одержано ліпополісахариди та їхні фракції і досліджено їхню активність щодо вірусу тютюнової мозаїки. Ліпополісахариди із клітин штамів В-111 і В-306 виявились високоактивними противірусними агентами і пригнічували інфекційність вірусу тютюнової мозаїки на трьох видах рослин-індикаторів у концентрації від 0,001 до 10 мг/мл. Перша фракція ліпополісахаридів (О-специфічні бічні ланцюги) обох штамів не пригнічувала вірус тютюнової мозаїки, а часто й стимулювала його репродукцію. Водночас олігосахариди кору (друга і третя фракції ліпополісахаридів) різною мірою гальмували розвиток вірусної інфекції. За даними електронної мікроскопії, за безпосереднього контакту ліпополісахаридів із вірусом in vitro віріони «склеювалися», утворюючи «зв’язки», тимчасом як у контролі спостерігали окремі вільні вірусні частинки, що свідчить про пряму взаємодію між ліпополісахаридами штамів P. chlororaphis subsp. aureofaciens та вірусом тютюнової мозаїки.

Ключові слова: ліпополісахариди Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, вірус тютюнової мозаїки, зниження інфекційності, електронна мікроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013