Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
 https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.046
С. 46-61, бібліогр. 28, укр.
УДК: 577.23:622.76

СУЧАСНІ БІОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ю. І. Сидоров

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто сучасний технічний рівень біогазових технологій, зокрема в Україні. Показано, що рівень впровадження цих технологій залишається незадовільним. Головною причиною такого стану є відсутність державної програми розвитку малорентабельної біогазової промисловості, яка, у свою чергу, залежить від наявності інвестиційних коштів, у тому числі державних. На прикладі даних компанії Zorg Biogas AG, яка в Україні домінує серед іноземних компаній, що пропонують свою продукцію, з використанням методики чистої поточної вартості — NPV — показано неспроможність функціонування прибуткових енергетичних біогазових підприємств. Зроблено висновок про необхідність орієнтації на власні розробки в галузі біогазових технологій, на державну підтримку та інтенсивні технології. Описано світовий рівень сучасних інтенсивних біогазових технологій, зокрема з використанням когенераційних установок.

Ключові слова: біогаз, біогазові технології, рентабельність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013