Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 4, № 5, 2011

 5 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5, 2011
С. 39-44, бібл. 14, укр.
УДК 579.841:577.15

ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ СУРФАКТАНТІВ І ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМОМ Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122 З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

О. В. Карпенко, М. В. Пристай, Г. В. Гафійчук, Б. Й. Дацко

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Київ;
Інститут прикладних проблем математики і механіки ім. Я. Підстригача НАН України, Київ;
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

За допомогою регресійного і дисперсійного аналізу було визначено оптимальні концентрації джерел вуглецю й азоту у складі живильних середовищ для отримання біомаси, клітинних ліпідів та екзополісахаридів штаму Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122.

Оптимізовано склад живильних середовищ для культивування штаму: підібрано концентрації джерел вуглецю й азоту для максимального синтезу біомаси, біосурфактантів і екзополісахаридів. Отримано регресійні залежності, які проаналізовано для кожного з продуктів біосинтезу. Це дало змогу вирішити важливі біотехнологічні завдання: збільшити нагромадження біомаси в 1,3, вміст клітинних ліпідів — у 1,9 (з 4,35 до 8,12 г/л) і екзополісахаридів — у 5,1 раза (з 1,54 до 7,89 г/л).

Встановлено основні тенденції впливу використовуваних компонентів середовища на вивчені біотехнологічні показники. Одержані результати підтверджено експериментальним шляхом.

Ключові слова: біосурфактанти, екзополісахариди, оптимізація живильного середовища, Gordonia, регресійний поліном, дисперсійний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008