Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010Sidor
С. 19-30, бібліогр.12, укр.
УДК:   663.18; 573.6.086.835

ФОТОБІОРЕАКТОРИ

 Ю. І. Сидоров

Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Розглянуто сучасний стан конструювання лабораторних, пілотних і промислових фотобіореакторів (ФБР). Показано еволюцію конструкцій лабораторних ФБР — від чашки Петрі, пробірки або колби, від плоских конструкцій, що освітлюються ззовні, до середовищ, що містять світлодіоди. Зазначено, що можливість штучного вирощування деяких видів водоростей з високим вмістом ліпідів, з яких можна одержувати так званий біодизель, надала поштовху розвиткові промислових ФБР, які також пройшли еволюційний шлях від відкритих теплих водоймищ до закритих ємнісних і трубчастих конструкцій. Вважають, що масове виробництво водоростевого біодизеля може швидко вирішити енергетичні проблеми України, але досягнений на сьогодні світовий рівень продуктивності існуючої промислової апаратури й наведені у статті прості економічні розрахунки не дають підстави стверджувати, що в найближчому майбутньому водоростеве біодизельне паливо може кардинально вирішити енергетичні проблеми нашої країни.

Ключові слова: фотобіореактор, конструкція, водоростеве біодизельне паливо.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008