Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

Ж-л "Біотехнологія" Т. 1, № 4, 2008
С. 39-48, Бібліогр. 30, рос.
УДК 611.018.26.013

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
 
Завдяки низці унікальних властивостей і, зокрема, здатності диференціюватися у різні типи клітин сполучної тканини мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) привертають пильну увагу дослідників. Ці властивості визначають перспективність застосування МСК у біотехнології і регенеративній медицині. На цей час більшість робіт присвячено вивченню властивостей МСК, виділених із кісткового мозку дорослої людини. У стромі жирової тканини також виявлено популяцію стромальних стовбурових/прогеніторних клітин з мультилінійним потенціалом диференціювання. В огляді узагальнено досвід експериментальних робіт, присвячених виділенню стромальних клітин із жирової тканини і з’ясуванню їхніх біологічних властивостей. Стромальні клітини жирової тканини мають подібні до МСК кісткового мозку імунофенотип і здатність до мультилінійного иференціювання. Разом з тим описано деякі відмінності МСК, ізольованих із цих джерел.

Ключові слова: стовбурові клітини, жирова тканина, імунофенотип, диференціювальний потенціал, кістковий мозок.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008