Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 1, №. 1, 2008


 

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 1, 2008
С. 116-122, Библиогр. 20, рус.
УДК: 577.15.543.555

КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ТРИФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ САХАРОЗИ

А. А. Солдаткин, В. Н. Пешкова, С. В. Дзядевич, А. В. Ельская

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Охарактеризовано створений біосенсор для визначення сахарози, в якому складна триферментна мембрана виконує роль чутливого елемента, іммобілізованого на кондуктометричний перетворювач. Час визначення концентрації сахарози в розчині — 1–2 хв. Динамічний діапазон визначення може змінюватись залежно від буферної ємності. Так, у 5 мМ фосфатному буферному розчині він становить 2 мкМ — 5 мМ сахарози.

Досліджено залежність роботи біосенсора від рН та іонної сили розчину. Наведено дані щодо селективності сенсора та зберігання його в різних умовах. Розроблений кондуктометричний біосенсор відзначається високою операційною стабільністю та відтворюваністю сигналу і придатний для використання в реальних умовах.

Ключові слова: сахароза, глюкоза, кондуктометричний біосенсор, інвертаза, мутаротаза, глюкозооксидаза.

© Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, 2008