Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 1 НОВІ ГЕНОТИПИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО Т. З. Москалець, С. П. Васильківський, Б. В. Моргун, В. І. Москалець, В. В. Москалець, В. К. Рибальченко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 1, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.01.079
С. 79-86, бібліогр.20, англ.
УДК: 577.2:631.526.3:581+351.777.6

НОВІ  ГЕНОТИПИ  ТА  ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО

Т. З. Москалець 1, С. П. Васильківський 1, Б. В. Моргун 2, В. І. Москалець 3, В. В. Москалець 1, В. К. Рибальченко 4

1 Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
2 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
3 Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було вивчення нових ліній та сортів гексаплоїдного тритикале озимого за технологічними показниками та молекулярно-генетичними маркерами. Молекулярно-генетичні дослідження проведено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1, а якісні параметри зерна, борошна й хліба – за технологічними показниками. Вивчено нові сорти та лінії гексаплоїдного тритикале озимого Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН України за технологічними показниками якості зерна, борошна й хліба. Ідентифіковано найбільш перспективні генотипи тритикале, основна продукція яких в умовах полісько-лісостепового екотопу є якісною сировиною для виготовлення хлібопродуктів і біоетанолу. Проведено молекулярно-генетичну ідентифікацію алельних варіантів локусів генів Wx-A1, Wx-B1 тритикале, яка дає змогу на ранніх етапах онтогенезу спрогнозувати цільове використання генотипів. Уперше серед низки сортів і ліній тритикале поліського і лісостепового екотипів ідентифіковано біотипи з нефункціональним алелем «b» гена WxА1, який визначає високий вміст амілопектину в крохмалі, що є важливим для більшого виходу біоетанолу. З’ясовано, що технологічні показники зерна, борошна та хліба нових сортів і ліній тритикале озимого відповідають сучасним вимогам виробництва дієтично-харчових і біоенергетичних продуктів, що є актуальним та пріоритетним у контексті продовольчої безпеки України.

Ключові слова: тритикале озиме, молекулярно-генетичні маркери.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 1 НОВІ ГЕНОТИПИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО Т. З. Москалець, С. П. Васильківський, Б. В. Моргун, В. І. Москалець, В. В. Москалець, В. К. Рибальченко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua