Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 6 ПРОТЕЇНОВІ ІНГІБІТОРИ ПЕПТИДАЗ, ЯКІ СИНТЕЗУЮТЬСЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець
Друк PDF


ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
т. 6, № 6, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
doi: 10.15407/biotech6.06.009
С. 9-28, Бібліогр.92, рос.
УДК: 577.112:579.22

ПРОТЕЇНОВІ ІНГІБІТОРИ ПЕПТИДАЗ, ЯКІ СИНТЕЗУЮТЬСЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ

О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

В огляді систематизовано дані літератури щодо протеїнових інгібіторів пептидаз, які синтезуються різними видами мікроорга нізмів. Показано, що на сьогодні на основі гомології послідовностей амінокислот протеїнові інгібітори згруповано в 77 родин, 29 з яких включають інгібітори мікроорганізмів. Механізм інгібування пептидаз протеїнами може бути пов’язаний або з каталітичним механізмом дії пептидаз, або включати не зв’язане з ним блокування активного центру та його оточення. Структурні елементи протеїнових інгібіторів, відповідальні за зв’язування з пептидазами, здебільшого включають N- або C- кінцеві послідовності, незахищені поліпептидні петлі (ланцюги), які діють незалежно або в комбінації з іншими елементами. Проаналізовано основні властивості, структурні особливості та, де це встановлено, функції протеїнових інгібіторів пептидаз. Оскільки деякі протеїни ефективно інгібують такі пептидази, як субтилізин, хімотрипсин, панкреатичну еластазу, можливе їх практичне застосування для лікування таких захворювань, як емфізема легенів, артрит, панкреатит, тромбоз, підвищення артеріального тиску, м’язова дистрофія, рак. Припускають, що роль бактеріального гомолога альфа-макроглобуліну Escherichia coli, який є периплазматичним протеїном, полягає в захисті периплазматичного простору від дії власних пептидаз бактерії. Завдяки специфічній властивості альфа-2-макроглобулінів зв’язувати активні молекули ендопептидаз вони набули застосування в біотехнології для виділення ендопептидаз із неочищених біологічних препаратів та для титрування їхніх активних центрів. У деяких вільноіснуючих бактерій протеїнові інгібітори можуть синтезуватися для захисту від дії власних ензимів, тимчасом як для патогенів наявність цих протеїнів може відігравати певну роль як в інфекційному процесі, так і в системі захисту від пептидаз хазяїна.

Ключові слова: мікроорганізми, протеїнові інгібітори пептидаз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 6 ПРОТЕЇНОВІ ІНГІБІТОРИ ПЕПТИДАЗ, ЯКІ СИНТЕЗУЮТЬСЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.uaНещодавно додано