Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 6 ЦИТОТОКСИЧНА ТА ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕБІОТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ Л. А. Сафронова, С. І. Войчук,Б. Г. Сухов, В. С. Підгорський
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
т. 6, № 6, 2013


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
doi: 10.15407/biotech6.06.086
С. 86-93, бібліогр. 14., рос.
УДК: 577.114.7:57.083.36

ЦИТОТОКСИЧНА ТА ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕБІОТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ

Л. А. Сафронова1, С. І. Войчук1,Б. Г. Сухов2, В. С. Підгорський1

1Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Іркутський інститут хімії ім. О. Є. Фаворського СВ РАН, РФ

У зв’язку з несприятливою екологією і широким розповсюдженням захворювань шлунково-кишкового тракту людей і тварин спостерігається підвищений інтерес до пробіотичних препаратів (пробіотики, пребіотики та синбіотики), які показали свою ефективність і безпеку за профілактичного й лікувального приймання. На моделі клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae та культурі раку гортані НЕр-2 проведено оцінювання цитотоксичних і ДНК-ушкоджувальних властивостей низки полісахаридів (арабіногалактан, нанобіокомпозит арабіногалактан із флавоноїдами, карагінан, галактоман та їхні гідролізовані похідні) — нових перспективних пребіотичних субстанцій. Цитотоксичний потенціал речовин визначали за результатами МТТ-тесту, ДНК-ушкоджувальну дію — за морфолого-структурними особливостями ядер клітин. Вивчено синергічну цито- і ДНК-ушкоджувальну дію зазначених полісахаридів із відомими індукторами клітинного хімічного ушкодження (пероксид водню, оцтова кислота, нітрозометилсечовина). У результаті здійснених досліджень встановлено відсутність цито- і ДНК-ушкоджувальних властивостей у цих речовин. Оцінювання комплексного впливу показало, що вони різною мірою здатні посилювати дію пероксиду водню, оцтової кислоти і нітрозометилсечовини. Природу виявлених ефектів не з’ясовано, однак можна припустити, що досліджені пребіотичні субстанції можуть бути використані для посилення дії деяких хімічних сполук і перспективні для застосування в комплексних біомедичних препаратах різного спектра дії.

Ключові слова: цито- і ДНК-ушкоджувальна дія, арабіногалактан, карагінан, галактоманан, Saccharomyces cerevisiae, клітини раку гортані НЕр-2.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 6 ЦИТОТОКСИЧНА ТА ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕБІОТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ Л. А. Сафронова, С. І. Войчук,Б. Г. Сухов, В. С. Підгорський

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.uaНещодавно додано