Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 5 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАСІННЯ РІПАКУ З ТРАНСГЕНОМ СYP11A1 ЦИТОХРОМУ Р450SCC Л. О. Сахно, А. М. Остапчук, В. В. Клочко, М. В. Кучук
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

"БІОТЕХНОЛОГІЯ"
том 5, № 5, 2012


Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 27-33, бібл. 29, укр.
УДК 575.827:604.6:582.683.2

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАСІННЯ РІПАКУ З ТРАНСГЕНОМ СYP11A1 ЦИТОХРОМУ Р450SCC

Л. О. Сахно, А. М. Остапчук, В. В. Клочко, М. В. Кучук

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, Київ

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

З використанням газової хромато-масспектрометрії проаналізовано якісний і кількісний склад жирних кислот насіння ріпаку Brassica napus L. var. oleifera DC., вирощеного в умовах закритого ґрунту, з уведеним шляхом агробактеріальної трансформації геном cyp11A1 цитохрому Р450SCC великої рогатої худоби (Bos primigenius taurus L.). Показано, що експресія гетерологічного гена під конститутивним (35S) промотором не впливала на загальну кількість жирних кислот у насінні, але спричинювала кількісні зміни у їхньому складі. У другому поколінні трансгенних ліній спостерігали підвищення максимально на 6% (до 72,67 моль%) кількості олеїнової і зменшення майже вдвічі (до 3,89 моль%) кількості ліноленової кислоти. Проведені експерименти дають змогу більш повно охарактеризувати створені трансгенні лінії ріпаку, для яких попередньо показано збільшення кількості сумарного розчинного протеїну в листі і насінні, підвищення антиоксидантної активності тканин листа та активності супероксиддисмутази під час проростання насіння, скорочення періоду вегетативного розвитку на 5–7 діб і стійкість до оброблення гербіцидами на основі фосфінотрицину.

Ключові слова: Brassica napus, cyp11A1, газова хроматографія, жирні кислоти, ріпак, цитохром Р450SCC.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 5 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАСІННЯ РІПАКУ З ТРАНСГЕНОМ СYP11A1 ЦИТОХРОМУ Р450SCC Л. О. Сахно, А. М. Остапчук, В. В. Клочко, М. В. Кучук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua