Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2009 № 2 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ СТРЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ У МЕМБРАНАХ КЛІТИН МІКОПЛАЗМ М. Є. Романько
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 2, № 2, 2009


Ж-л "Бiотехнологiя" Т. 2, № 2, 2009
С. 103-108, Бiблiогр. 26, укр.
УДК: 581.33:582.663:575.113:575.21

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ СТРЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ У МЕМБРАНАХ КЛІТИН МІКОПЛАЗМ

М. Є. Романько

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

Встановлено, що зберігання клітин тестштамів M. аrginini, M. gallisepticum та A. Laidlawii в ліофілізованому стані впродовж року приводить до зростання ступеня окиснювальної модифікації протеїнів. Регуляторні механізми інтенсивності ліпопероксидації в мембранах деліофілізованих клітин штамів M. аrginini, M. gallisepticum та A. Laidlawii характеризуються інтенсивністю реакцій посилення антиокиснювальної активності, гальмуванням активності каталази та накопиченням продуктів нейтрального й основного характеру. Потенціалу власної антиокиснювальної системи мембран деліофілізованих клітин досліджуваних тестштамів не достатньо для зберігання нативної структури протеїнів мембрани та запобігання впливу активних метаболітів кисню, тобто роль антиокиснювальної системи в захисті мембран клітин мікроорганізмів доцільно розглядати не лише як регуляторну, а й як прогностичну. Результати роботи можуть бути корисними як прогностичні параметри в різноманітних біотехнологічних процесах, пов’язаних з накопиченням біомаси мікроорганізмів у середовищах, збагачених або лімітованих за будьяким компонентом, та для контролювання якості імунобіологічних препаратів за допомогою цих тес-тштамів.

Ключові слова: клітина, ліофілізація, ліпопероксидація, мембрана, мікоплазма, окиснювальна модифікація протеїнів, тест-штам.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2009 № 2 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ СТРЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ У МЕМБРАНАХ КЛІТИН МІКОПЛАЗМ М. Є. Романько

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.uaНещодавно додано